"Шинжлэх ухааны хөгжилд математикийн боловсрол, хэрэглээний хандлага-2015" эрдэм шинжилгээний хурaл

Нийтэлсэн: 2015 он 03 сар 05. 18 цаг 36 минут

"Шинжлэх ухааны хөгжилд математикийн боловсрол, хэрэглээний хандлага-2015" Эрдэм шинжилгээний хурлаар шинжлэх ухааны хөгжилд математикийн шинжлэх ухааны онол ба хэрэглээнд суурилсан боловсролын ач холбогдлыг дээшлүүлэх, инженер техник технологи, нийгэм эдийн засгийн салбаруудад математик боловсруулалтыг шинэ түвшинд гаргах, математик боловсролоор дамжуулан мэдлэг бүтээх, инноваци бий болох, инженерийн практикийн асуудлуудыг шийдвэрлэх чиглэлээр ажиллаж буй судлаачдыг өргөнөөр оролцохыг уриалж байна. 

                                           


Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт, Мэдээллийн технологийн төв.