Манай оюутнуудын амжилт


  1.  Газрын тос, өрөмдлөгийн салбар

  2.  Геодезийн салбар

  3.  Геологи, гидрогеологийн салбар 

  4. Уул уурхайн салбар 


Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт, Мэдээллийн технологийн төв.