Манай төгсөгчид


ГУУС-ийн эрдэмтэн багш нар төгсөгчдийн уулзалт 

 

 

ТӨГСӨГЧДИЙН МОНТАЖ  

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015                  
 

 

Жич: Он оны төгсөгчид монтаж зургаа өгөөрэй. 


Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт, Мэдээллийн технологийн төв.