Эрдмийн зөвлөл


ШУТИС, ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН СУРГУУЛИЙН ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛ 

Овог Нэр  Эрдмийн зэрэг, цол,  Албан тушаал 
ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА 
1.Бавуу  ЧИНЗОРИГ Доктор (PhD), дэд профессор,  ГУУС-ийн захирал
ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА 
2.Нэмэр  БУЯНХИШИГ Доктор (PhD), дэд профессор,  Дэд захирал
ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД 
3.Пунсалмаа  ОЧИРБАТ  Доктор (ShD), профессор, Уул уурхайн тэнхимийн зөвлөх профессор 
4.Содном  ЦЭДЭНДОРЖ Доктор (PhD), профессор, Уул уурхайн тэнхимийн профессор 50%
5.Хадхүү  ЖАРГАЛСАЙХАН  Доктор (РhD), дэд профессор, Уул уурхайн хүрээлэнгийн захирал 
6.Лэгшид  ТӨВХӨӨ Доктор (PhD), профессор, Газрын тос, өрөмдлөгийн тэнхимийн эрхлэгч 
7.Даш  ОЮУНЦЭЦЭГ Доктор (PhD), дэд профессор, Геодезийн тэнхимиийн эрхлэгч 
8.Баатар  МӨНХЦЭНГЭЛ  Доктор (PhD), дэд профессор, Геологи, гидрогеологийн тэнхимийн эрхлэгч 
9.Келгенбай  ХАВАЛБОЛОТ Доктор (PhD), дэд профессор, Уул уурхайн тэнхимийн эрхлэгч 
10.Сэрээнэн  ЖАРГАЛАН Доктор (PhD), дэд профессор, Геологи, гидрогеологийн тэнхимийн дэд профессор 
11.Онон  ТӨМӨРТОГОО Академич, Доктор (PhD), ШУА-ийн Геологи-эрдэс баялгийн хүрээлэнгийн ЭШ-ний ахлах ажилтан 
12.Жамба    ЦЭВЭЭНЖАВ Доктор (PhD), профессор, Газрын тос, өрөмдлөгийн тэнхимийн профессор, 50%
13.Дорж  ДОНДОВ Доктор (РhD), дэд профессор, Геодезийн тэнхимийн зөвлөх профессор 
14.Пүрэвдорж  ДУГАРАА Доктор (PhD), профессор, Геологи, гидрогеологийн профессор, 50%
15.ДоржЮндэн  АЛТАНХУЯГ Доктор (PhD), Уул уурхай, эрчим хүчний яамны ахлах мэргэжилтэн 

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт, Мэдээллийн технологийн төв.