Оюутны зөвлөл


Нийтлэлийн зураг

Оюутны зөвлөл нь оюутнуудын эрх ашигийг хамгаалж тэднийг хөгжүүлэх, нийгмийн идэвхийг  сайжруулах чиг бодлогод суурилан үйл ажиллагаа явуулдаг ашгийн төлөө бус байгууллага юм.

 

Оюутны зөвлөлийн эрхэм зорилго-үе тэнгийн оюутан залуусыхаа нийгмийн идэвхийг дээшлүүлж тэдний эрх ашгийг дээдлэн ажиллаж үлгэр жишээ оюутны байгууллага болох.

Зорилт–Геологи уул уурхайн сургуулийн  оюутан бүр оюутны зөвлөлийн гишүүн, уриан дор ажиллаж идэвхитэн гишүүдээр дамжуулан тэдний үзэл бодлыг өөрсдийн үйл ажиллагааны тулгуур болгон ажиллана.

ГУУС-ийн оюутны зөвлөл дараах бүтэц бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

Оюутны зөвлөлийн дарга-УЦТТА 4-р курсийн оюутан Б.Чингүүнбаяр

Дэд дарга–АМБТ 3 курсийн оюутан  Ч.Ундрах

Нарийн бичгийн дарга-УЦТТА 2р курсын Оюутан П.Отгонжаргал         

ХНМАлбаны менежер- УЦТТА-3 р курсын оюутан Б.Баярбаатар

ЭШТАлбаны менежер- УУАТ-4-р курсын оюутан Д.Оюун-Эрдэнэ                                      

ДҮАХАлбаны менежер- УЦТТА 2р курсын оюутан  Н.Эрдэнэзаяа

СХАлбаны менежер- Кадастр 2-р курсын оюутан Г.Тайванжаргал

ОНХАлбаны менежер- МТТ-3-р курсын оюутан Б.Эрдэнэтулга

болон бусад идэвхитэн 23 гишүүний бүрэлдхүүнтэй ГУУС-ОЗ үйл ажиллагаа явуулж байна.

 

 

 

Холбоо барих хаяг:

Хичээлийн 2-р байр, 2-211б

Утас: 11-312485, 

e-mail:   chinguunbayar@must.edu.mn


Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт, Мэдээллийн технологийн төв.