Магистрын төгсөлтийн ажилХөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт, Мэдээллийн технологийн төв.