Докторын диссертациХөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт, Мэдээллийн технологийн төв.