Ном, сурах бичигХөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт, Мэдээллийн технологийн төв.