Геологи, гидрогеологийн салбар


Бидний зорилго

Геологийн шинжлэх ухааны онолын өндөр мэдлэгтэй, геологийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд хувь нэмэр оруулах чадвартай, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын дэвшилтэт арга, технологийг эзэмшсэн иргэний өндөр ухамсар, соёлтой мэргэжилтэн бэлтгэх явдал юм. 

Манай тэнхим нь геологи, ашигт малтмалын эрэл хайгуул, ашигт малтмалын эрэл хайгуулын геофизик, гидрогеологи, инженер геологи, геоэкологи мэргэжлээр бакалавр, магистрын сургалт геологи, гидрогеологи, инженер геологи, геоэкологи зэрэг докторын сургалтууд явуулж байна.

Салбарын бүрэлдэхүүн

Геологи, гидрогеологийн салбар нь нийт 57 багш ажилтаны бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнээс:

ШУ-ны доктор (ScD), профессор-2

ШУТИС-ийн Хүндэт профессор - 1

доктор, профессор (PhD) -9

доктор, дэд профессор– 8

доктор– 7

магистр – 22

Багш нарын танилцуулга

Судалгааны ажлын хүрээ:

 • Монгол орны магматизмын хөгжил, тектоникийн уялдаа холбоо, ашигт малтмалын орд үүсэх нөхцөл геохимийн цогцолбор судалгаа
 • Монгол орны  пегматитын эрдсийн гарал үүсэл
 • Монгол орны нутаг дэвсгэрийн тектоник, структурын судалгаа
 • Монгол орны неотектоник
 • Ашигт малтмалын ордын геологи
 • Ашигт малтмалын ордын эрэл хайгуулын аргачлал, геофизикийн судалгаа
 • Эрдэс түүхий эдийн эдийн засаг, менежмент
 • Геомэдээллийн боловсруулалт ба тайлалт
 • Бүс нутгийн гидрогеологи
 • Геоэкологийн судалгааны арга зүй
 • Геологи орчны судалгаа

Бид дараах чиглэлээр хамтран ажиллах боломжтой:

 • Геологи, Гидрогеологи, Геофизик, мэргэжлээр бакалавр, магистр, докторын түвшний мэргэжилтэн бэлтгэх, удирдах
 • Геологи, гидрогеологи, инженер геологи, геоэкологи, ашигт малтмалын эрэл, хайгуул, геофизикийн чиглэлээр бүх шатны судалгаа явуулах, хамтран төсөл хэрэгжvvлэх, зөвөлгөө өгөх
 • Өөрийн сургуулийн материаллаг бааз, лаборатори, программ хангамж, тоног төхөөрөмж дээр тулгуурлан бүх төрлийн чулуулаг болон ул хөрсний дээжинд лабораторийн иж бvрэн шинжилгээ хийх
 • Бэлтгэж буй мэргэжлийн чиглэлээр ном сурах бичиг болон хамтын бvтээл туурвих, редакторлах, хэвлvvлэх
 • Монгол орны эрдэс баялгийн салбарын бүхий л чиглэлд тулгамдаж буй асуудлаар эрдэм шинжилгээний хурал хамтран зохион байгуулах

Холбоо барих хаяг:

Геологи, гидрогеологийн тэнхим
Утас: 326425, 312291
99916817
Факс: 976-11-312291
e-mail: Tsengel@must.edu.mn

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт, Мэдээллийн технологийн төв.