Дотоод хамтын ажиллагаа


УУЛ УУРХАЙН САЛБАР

 

ГАЗРЫН ТОС, ӨРӨМДЛӨГИЙН САЛБАР

     

ГЕОДЕЗИЙН САЛБАР

  1. Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар
  2. Нийслэл, дүүргүүдийн өмчийн харилцааны газрууд
  3. Геодезийн 20 гаруй компани
  4. БОЯ-ны байгаль орчны мэдээллийн төв, Хот байгуулалтын хүрээлэн, Гамшиг судлалын хүрээлэн
  5. Геодези, зурагзүй, фотограмметрийн холбоо,
  6. Монголын газар зүйн мэдээллийн холбоо,
  7. Монголын маркшейдерийн холбоо
  8. Монголын геомэдээллийн холбоо

ГЕОЛОГИ, ГИДРОГЕОЛОГИЙН САЛБАР

 


Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт, Мэдээллийн технологийн төв.