Е-сургалтын хөтөлбөрХөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт, Мэдээллийн технологийн төв.