Элсэлт


2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН БАГЦ ХӨТӨЛБӨР 

ГЕОЛОГИ                           Геологийн багцад:

                                                 053203 Геологи

                                                 053204 Гидрогеологи

                                                 053205 Геофизик

УУЛ УУРХАЙ                  Уул уурхайн багцад:

                                                 072401 Уул уурхайн ашиглалтын технологи

                                                 072402 Ашигт малтмалын баяжуулалт

ГЕОДЕЗИ                           Геодезийн багцад:

                                                053201 Геодези

ГАЗРЫН ТОС                   Газрын тосны инженер багцад:

                                                 072403 Өрөмдлөгийн техник, технологи

                                                 072404 Газрын тосны инженер


Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт, Мэдээллийн технологийн төв.