Хэвлүүлсэн бүтээлХөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт, Мэдээллийн технологийн төв.