Захирлын зөвлөл


Захирлын зөвлөлийн гишүүд 

1.  Бавуу ЧИНЗОРИГ  ГУУС-ийн захирал
2.  Нэмэр БУЯНХИШИГ  Дэд захирал
3.  Баатар МӨНХЦЭНГЭЛ   Геологи, гидрогеологийн тэнхимийн эрхлэгч
4.  Даш ОЮУНЦЭЦЭГ  Геодезийн тэнхимиийн эрхлэгч 
5.  Лэгшид ТӨВХӨӨ  Газрын тос, өрөмдлөгийн тэнхимийн эрхлэгч 
6.  Келгенбай ХАВАЛБОЛОТ  Уул уурхайн тэнхимийн эрхлэгч 
7.  Чойнзон ОЮУН   Ахлах нягтлан бодогч 
8.  Батгэрэл УЛААНБААТАР  Үйлдвэрчний хорооны дарга 
9.  Магсар ОЮУНТӨГС  Багш нарын зөвлөлийн дарга 
10. Батаа ЧИНГҮҮНБАЯР  Оюутны зөвлөлийн дарга 
11. Энхтүвшин ЭНХЧИМЭГ  Захирлын туслах 

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт, Мэдээллийн технологийн төв.