Түүхэн замнал


 

1960 Геологийн мэргэжлээр анхны элсэлт 
1971 Уул уурхайн ашиглалтын технологийн мэргэжлээр анхны элсэлт 
1992 Геологи уул уурхайн сургууль 
1997 Геологийн сургууль 
1997 Уул уурхайн сургууль 
2001 Уул уурхайн инженерийн сургууль 
2002 Геологи газрын тосны сургууль 
2014 Геологи уул уурхайн сургууль

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт, Мэдээллийн технологийн төв.