"Society for Mining, Metallurgy & Exploration"

Нийтэлсэн: 2015 он 04 сар 11. 17 цаг 26 минут
100.000 гаруй онлайн ном • 15.000 гаруй гишүүдтэй холбогдох боломж • SME номын дэлгүүрт 25% хямдрал • Онлайн хэлэлцүүлэгт оролцох • Webinar оролцох

ОХУ-ын Тюмень хотын Газрын тосны улсын их сургуультай хамтын ажиллагааны уулзалт хийлээ.

Нийтэлсэн: 2015 он 03 сар 31. 15 цаг 20 минут
ОХУ-ын Тюмень хотын Газрын тосны улсын их сургуультай хамтын ажиллагааны уулзалт хийлээ.

Үйлдвэрийн цахилгаан хангамжийн улсын 3-р олимпиад

Нийтэлсэн: 2015 он 03 сар 30. 18 цаг 04 минут
Үйлдвэрийн цахилгаан хангамжийн улсын 3-р олимпиад удахгүй болно.

Доктор Б.Ишмэндийн нэрэмжит оюутны ЭШ-ний бага хурал -2015 амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Нийтэлсэн: 2015 он 03 сар 30. 13 цаг 22 минут
Доктор Б.Ишмэндийн нэрэмжит оюутны ЭШ-ний бага хурал -2015 амжилттай зохион байгуулагдлаа.

УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН БАГШ НАРЫН НЭЭЛТТЭЙ СЕМИНАРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2014-2015 оны хичээлийн жил)

Нийтэлсэн: 2015 он 03 сар 24. 20 цаг 23 минут
УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН БАГШ НАРЫН НЭЭЛТТЭЙ СЕМИНАРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Геологийн салбар эрдэм шинжилгээний бүтээлээрээ ШУТИС-т тэргүүлсээр байна

Нийтэлсэн: 2015 он 03 сар 24. 17 цаг 31 минут
ШУТИС-ийн профессор, багш нарын судалгааны түвшинг дээшлүүлэх, олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн бүтээлтэй судлаачдаа дэмжин урамшуулах зорилгоор Ректорын 2015 оны 02 сарын 09-ний өдрийн А/25 тоот тушаалын дагуу “ШУТИС-ийн профессор, багш нарын шилдэг судалгааны өгүүлэл шалгаруулах” ажлыг ЭША-наас 03 сарын 19-ний өдөр зохион байгуулсан билээ.

Гидрогеологи, геоэкологи, инженер геологи мэргэжлийн семинарийн хуваарь

Нийтэлсэн: 2015 он 03 сар 21. 20 цаг 01 минут
Гидрогеологи, геоэкологи, инженер геологи мэргэжлийн семинарийн хуваарь

Геофизик мэргэжлийн семинарийн хуваарь

Нийтэлсэн: 2015 он 03 сар 21. 19 цаг 58 минут
Геофизик мэргэжлийн семинарийн хуваарь

Геологи, гидрогеологийн салбарын семинарийн хуваарь

Нийтэлсэн: 2015 он 03 сар 21. 19 цаг 56 минут
Геологи, гидрогеологийн салбарын семинарийн хуваарь

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт, Мэдээллийн технологийн төв.